دکتر آرزو محمدی فر
دکتر آرزو محمدی فر

سوابق علمی دکتر آرزو محمدی فر

  • عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
  • فارغ التحصیل تخصص قلب و عروق از مرکز قلب و عروق شهید رجایی تهران.
  • فارغ التحصیل فلوشیپ فوق تخصصی نارسایی قلبی و پیوند قلب
  • دکتر آرزو محمدی فر از اساتید فعال بیمارستان مسیح دانشوری تهران هستند.

مقالات دکتر محمدی فر

  • دکتر آرزو محمدی فر در زمینه انجام پروژه‌های تحقیقاتی، دارای چندین مقاله معتبر علمی در حیطه پزشکی بخصوص قلب و عروق در مجلات بین المللی است.

بهترین متخصص قلب