دکتر سعید حسینی

سوابق علمی دکتر سعید حسینی

 • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۱۳۶۳ - ۱۳۷۰).
 • فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شیراز (۱۳۷۱ - ۱۳۷۵) در رشته جراحی عمومی.
 • مدارک تخصص و فوق تخصص در مرکز قلب و عروق رجایی، از دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته  جراحی قلب (۱۳۷۵ - ۱۳۷۸).

افتخارات دکتر سعید حسینی

 • فراگیری جراحی بیماری‌های دریچه ایی قلب نزد اساتید دکتر امیر جمشید خاموشی، دکترمحمد علی یوسف نیا و استاد دکتر محمدباقر طباطبایی.
 • فراگیری اصول جراحی قلب زیر نظر پروفسور ایرج گنج بخش، استاد مسلم جراحی قلب و یکی از پرافتخارترین پزشکان ایران در بیمارستان La Pitie-Salpetrier ، پاریس.
 • فراگیری پیوند قلب و تعبیه دستگاه‌های کمک قلبی در بخش جراحی قلب بیمارستان La Pitie-Salpetrier که مهمترین بخش جراحی قلب کشور فرانسه و سردمدار انجام اعمال جراحی قلب در فرانسه و اروپا بوده و هست.
 • دریافت مدرک تخصص جراحی قلب فرانسه (AFSA).
 • عضویت هیات علمی مرکز قلب و عروق رجایی .
 • دریافت درجه استاد تمامی در سال ۱۳۹۲.
 • استاد جراحی قلب و مدیر بخش پیوند قلب و دستگاه‌های کمک قلبی مرکز و رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های دریچه قلب.
 • بورد جراحی قلب و عروق اروپا (FETCS)  در سال ۲۰۱۲.
 • سخنران مدعو در تعدادی از کنگره‌های قلب دنیا.