Dr. Arezou Mohammadi Far

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، فارغ التحصیل تخصص قلب و عروق از مرکز قلب و عروق شهید رجایی تهران و فارغ التحصیل فلوشیپ فوق تخصصی بیماری های مادرزادی قلب بزرگسالان از همان مرکز می باشند.

از اساتید فعال بیمارستان مسیح دانشوری تهران می باشند. همچنین در زمینه انجام پروژه های تحقیقاتی دارای چندین مقاله معتبر علمی در حیطه پزشکی بخصوص قلب و عروق در مجلات بین المللی است.

Welcome,